Aktivna škola

Sa jučerašnjim danom, 28. majem, naša škola je još po nečemu postala posebna. Postali smo „Aktivna škola”. Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepić uručila je našoj školi sertifikat „Aktivne škole” čime se naša škola, zajedno sa još sedam škola na teritoriji Srbije, ubraja u krug vaspitno-obrazovnih ustanova koje ulaze u projekat sticanja najpovoljnijih uslova za šire uključivanje dece u fizičku aktivnost i sport. Interesantan je podatak da samo dva grada imaju po dve aktivne škole u svojoj sredini, a to su Novi Sad i upravo naš grad, Kikinda (OŠ „Sveti Sava” i OŠ „Jovan Popović”). To konkretno znači da će škola u ponudi imati kvalitetnije fizičko vaspitanje za učenike, bogatiju i kvalitetniju ponudu vannastavnih aktivnosti iz ove oblasti, čvršće veze sa roditeljima, sportskim klubovima i lokalnom zajednicom uopšte. Program „Aktivne škole” preuzima pristup škola koje promovišu zdravlje (Health Promoting Schools) sa ciljem promovisanja fizičke aktivnosti i zdravih životnih navika za sve učenike, bez obzira na pol, uzrast, sposobnosti, interesovanja, socijalne i druge razlike. Svi mogu da vežbaju, druže se i uživaju u fizičkoj aktivnosti i tako aktivno i kreativno koriste svoje slobodno vreme. Pred nama su tri cilja: javno zdravlje (očuvanje zdravlja dece), što veći obuhvat dece (omasovljenje školskih sportskih aktivnosti; uključivanje one dece koja zbog finansijskih razloga do sada nisu bili članovi sportskih klubova) i talenti (prepoznavanje talentovane dece; doprinos školskog sporta vrhunskom sportu). Stremeći ovim ciljevima, naša deca imaju mogućnost da postanu zdrave odrasle osobe!

Milijana Ardeljan Boškov, profesor nemačkog jezika

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.