Reciklirajmo zajedno

Kompanije Tetra Pak, A.S.A. i Sekopak pokrenule su edukativnu kampanju „Reciklirajmo zajedno”. Edukativni timovi obići će našu školu od 19. novembra do 10. decembra 2015. godine i porazgovarati sa decom na temu recikliranja. Promoteri će sa đacima porazgovarati o osnovnim ekološkim pojmovima, o tome šta je ambalažni otpad, reciklaža, kako se i gde upotrebljena tetrapak ambalaža reciklira. Svi đaci koji donesu pet upotrebljenih tetrapak paketa dobijaju na poklon eko blokčić i olovku.

Cilj projekta „Reciklirajmo zajedno” je da se što većem broju učenika približi značaj recikliranja i da im se ukaže na to kako se uz samo malo kreativnosti, truda i pažnje može mnogo toga uraditi sa onim što mi zovemo otpad. Tako bi se zaštitila životna okolina, a gradove u kojima živimo učinili bismo čistijim i zdravijim mestom za život.

Gordana Rackov, učiteljica

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.