Nemačka jezička diploma prvog stepena

Od školske 2013/2014. godine u našoj školi odvija se program nastave DSD nemačkog jezika, a na kraju ove školske godine prva grupa naših osmaka uspešno je položila ispit za nemačku jezičku diplomu (nivo A1, A2). Prilikom upisa u prvi razred Gimnazije „Dušan Vasiljev” našim učenicima se takođe kao drugi strani jezik nudi DSD nemački jezik.

Devet naših učenika je položilo ispit:
Manja Grifatong,
Marijana Kuvizić,
Milica Sandić,
Stojan Jovanovski,
Nikola Divković,
Diana Sabo,
Aleksandra Vujović,
Jovana Ljuboja i
Andrea Tot.

Šta je zapravo DSD? Nemačka jezička diploma prvog stepena (DSD, Deutsches Sprachdiplom I) je diploma o postignutom nivou znanja nemačkog jezika, koji odgovara nivou B1 Zajedničkog evropskog okvira, priznata u celom svetu. Preduslov da učenici mogu da izaberu DSD nemački jezik je da su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili nemački jezik. Na kraju 4. godine učenici dobijaju mogućnost da polažu DSD ispit, BESPLATNO!!! Ova diploma priznata je na nemačkom govornom području kao zvanični dokaz o poznavanju nemačkog jezika.

Milijana Ardeljan Boškov, profesor nemačkog jezika

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.