Jedna priča iz života Svetog Save

Na likovnom konkursu „Jedna priča iz života Svetog Save“, učenici su se prisetili da je Sveti Sava prosvećivao narod, širio znanje, a pamtimo ga i po ktitorskom radu. Svojim postupcima, pomaganjem svakome koga sretne, svojom pravednošću, učio nas je koliko je važno voleti sve ljude oko sebe, voleti svoje i poštovati tuđe. Svaka priča iz Savinog života za nas je jedna pouka.

 

Svi učenici su pohvaljeni za izuzetne radove. Radovi su postavljeni u holu i trpezariji škole.

No comments: